Handledning/Coaching, privat eller arbetsrelaterat  

Handledning eller Coaching är en form av målinriktad samtalshjälp som lämpar sig bra i olika privata eller arbetsrelaterade situationer. I handledningen utgår man från det praktiska problem som finns för stunden och målet är att hitta en snabb och effektiv lösning. Ofta är det funderingar kring karriär, relationer, livspussel etc.  

I arbetslivet får chefer eller medarbetare god hjälp till att lösa uppkomna problem i vardagen med tips, råd, strategier och handlingsplaner. Chefer väljer ofta handledning för att förkorta tiden mellan uppkomna utmaningar och beslut, som ett sätt få fler infallsvinklar, stötta och effektivisera sitt arbete eller för att balansera sitt livspussel.  

I samband med handledningen diskuteras även de teoretiska grunderna för metoderna vi väljer att prova på utmaningen. Det innebär att viss utbildning sker inom ramen för handledningen.

 

Sigun Sjöberg har lång erfarenhet som handledare och coach och har arbetat med såväl medarbetare och chefer i både privata och offentliga organisationer.  

Vill du ha offert till ditt företag eller organisation? Kontakta direkt eller läs gärna vidare på LINIE.se Verksamhetsutveckling/Handledning

 

Kommentarer från klienter 

"Jag började mitt chefsjobb i riktig uppförsbacke på grund av min företrädare, men med hjälp av handledning/coaching fick jag ganska snabbt bra gehör från mina medarbetare. Det var ovärderligt att  att få praktiska råd om hur jag skulle hantera samtal, möten och andra chefssituationer för att nå mina mål." Försäljningschef  

"Med hjälp av handledningen fick jag verktygen att hantera gnisslet mellan personalen på avdelningen innan de hann bli stora problem. Det innebar att vi snabbt kunde återfå arbetsro och effektivitet." IT-chef Landsting 

"Snabb handledning har lett till att jag har kunnat ventilera mina åsikter och känslor hos en oberoende part. Det har inneburit att jag fått distans till situationen innan jag har reagerat ut i organisationen. På det viset har kommunikationsprocessen blivit mycket smidigare och effektivare och jag har fått hjälp att ta klokare beslut." Chef privat serviceorganisation 

 "Utan handledningen hade jag överhuvud taget inte stannat kvar som chef!" IT-chef kommun

 

Boka din Handledning/Coaching på 073-247 20 20 eller info@linie.se